Ute finns 9 hundgårdar, en mindre lekhage  och fem stor lekhagar á 1000  kvm med gräs.
 
Stoppa bildspel
Starta bildspel
Uppdatera
Stäng fönster