Under grusen finns ett nät så det går inte att gräva sig ut.
 
Stoppa bildspel
Starta bildspel
Uppdatera
Stäng fönster